??̈??????????? ??? ??̊?????? ???? ?????? ??̈?!

I minst 9 fall på 6 år har djurägare tagit sina liv i direkt anslutning till åtgärder genomförda av Länsstyrelsernas djurskyddsenheter.
Lagen om vållande till annans död regleras i Brottsbalken 3 kap. 7 § och kan ge fängelse upp till 2 år. Det kan ske med medveten eller omedveten oaktsamhet. Medveten oaktsamhet ses som extra allvarligt.
Som exempel kan nämnas en hästägare i Stockholms län som tog sitt liv natten efter att Djurskyddsenheten hade tagit hennes hästar. Dessutom hade de dessförinnan skapat ett drev mot henne genom att upplysa tidningarna om hennes djurhållning.
I detta fall förelåg medveten oaktsamhet eftersom hon hotade att ta sitt liv om länsstyrelsen skulle ta hennes hästar vilket de faktiskt gjorde varpå hon fullföljde sitt hot om självmord.
Länsstyrelsen tog alltså en medveten risk vilket är extra allvarligt.

Läs mer om lagens olika tolkningsmöjligheter i följande uppsats som berör ” Vållande till annans självmord – Kan en kränkande behandling utgöra vållande till annans död?” Simon Kjellstrand 2015.

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8511736

STOPPA LÄNSSTYRELSENS ÖVERGREPP!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x