IMG_4598
IMG_4873
IMG_4934
previous arrow
next arrow

Storstadsbor har förlorat kontakten med sitt ursprung och har blivit hjärntvättade av statskontrollerad media. De tror att de vet och kan allt när de i själva verket beter sig som idioter. Tyvärr utgör dessa idioter grogrund för snedvriden djurrättsaktivism, infiltration på myndigheter och trakasserier och förföljelser av skötsamma djurägare.

Det här har lett till den aktiva utrotning av djurhållning som vi ser idag.

Fördomar och förföljelse har lett till förödelse!

Getter får inte stirra och tuppar får inte gala.

Landsbygden ska tydligen vara en ljud, bild och luktfri steril öken för att den agendastyrda nomenklaturan ska trivas!

Länsstyrelsens djurskydd myser i sina möjligheter till ”big business”!

Det är dags att göra uppror!

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02JnVyzvw5G3HedDSY7BNnnRUUQRArQw6CX43oyNAw9B8BqkigJ39veCZmnrgU8yc9l&id=100064549997963&paipv=0&eav=AfYbuqKtKhoxkooiNjXnmN5K6QzBukQELbcB_0_L7aTqg-tPzuQFA8tJWee_n2I50vk&_rdr

Getter får inte stirra!

https://www.landlantbruk.se/stirrande-getter-fall-for-kommunen

Infiltrationen och korruptionen har nu nått sådana nivåer att chefer och Statsledning inte längre kan tysta ner oegentligheterna.

Djurskyddet har informella kontakter med intressenter av rashundar som beställer och djurskyddshandläggare levererar. Det hela är en sorts illegal handel med djur.

Travsport, veterinärbolag och Hundstall är djupt involverade i direkt kriminell verksamhet och Länsstyrelsen bedriver till och med spionage på kursgårdar i lantbruksutbildningar.

Enskilda djurskyddshandläggare uppmanar djurägare att anmäla sina grannar, allt i syfte att skapa sig nya ärenden. Den som sätter sig emot utsätts för trakasserier och förelägganden.

Vi förstår att statsledningen är djupt involverad eftersom det utlovade tjänstemannaansvaret aldrig förverkligades. Allt var bara påhittade lögner.

Det är dags för folket att resa sig nu mot den kriminella maffian till Statsledning!

Maffian på länsstyrelsen!

Vi har påpekat det gång på gång på gång hur länsstyrelserna infiltrerats av aktivister och kriminalitet. I cirka 1000 faktaspäckade artiklar, vittnesmål och granskningar har i avslöjat nätverk och detaljer. Ansvariga på respektive myndighet och statskontrollerad media har förträngt och gått i försvarsposition. De har vägrat inse sanningen.

Nu börjar det sippra ut!
Staten kan inte undanhålla sanningen!
Verkligheten är så vidrig att det inte går att förneka den längre!
Ansvariga på Länsstyrelsen SKA lagföras omgående och om rättssystemet fungerar (vilket kan betvivlas) så ska dessa kriminella handläggare i fängelse NU!

Hästhuvudet i folkhemmets säng

Den av riksdagen politiskt tillsatta Justiemannaämbetet utreder allt mindre.

Jämför nedanstående statistik från deras ämbetsberättelse!

2020/21 avslutades 7686 ärenden utan utredning och 501 utreddes och gav kritik. 2021/22 avslutades 8768 ärenden utan utredning och 452 utreddes och gav kritik.

Om man specialgranskar i texter är andelen djurskydd SKRÄMMANDE LÅG!

Vi har märkt att ett stort antal anmälda djurskyddsärenden och händelser som borde landa i grav kritik och åtal bara avskrivs!

Det går inte heller att gräva fram innehållen i dessa avskrivna ärenden.

Det finns en stark misstanke om att det föreligger en politisk styrning i hanteringen.

Märk väl att det INTE ställs formella krav på dem som är tillsatta i JO.

Alla kan läsa mer i ämbetsberättelserna men vi bör samla egen statistik i bakgrund avskrivna ärenden! JO gör det inte!

https://www.jo.se/om-jo/ambetsberattelser/

Justitieombudsmannen utreder inte djurskyddsärenden!