IMG_4598
IMG_4873
IMG_4934
previous arrow
next arrow

Förutom alla de föreskrifter som Statens Jordbruksverk skapat som anvisar hur de anser djurhållning bör (inte samma sak som skall) skötas så tar länsstyrelserna tillfället i akt att helt på egen hand tolka djurskyddslagen och Jordbruksverkets föreskrifter. Hela tiden testas nya gränser genom att skapa vinnande domar i Förvaltningsrätterna i en gråzon som alltid väljs till djurhållarens nackdel. Dessa domar matas domstolar med som påtryckningsmedel i nya domar. Föreläggandena är upplagda på så vis att man upprepar samma föreläggande och till och med kopierar texter från tidigare domar.

Förvaltningsrätterna låter sig villigt duperas. När inte detta räcker så tar man till godtyckliga oproportionerliga beslut eller till och med ljuger i domstolen, manipulerar bildmaterial och nedvärderar djurhållaren med diverse tillmälen och uttryck.
– Allt för att vinna sina mål.
Förvaltningsrätterna låter sig villigt manipuleras!
Dilemmat med djurskyddslagen som den ramlag den är avhandlas kortfattat på sidan 72 och 73 i Thelin, Michanek, Borglids läsvärda bok ”Vi har avlivat din häst, den ligger under presenningen. 

Läs texten här nedan på länken.

https://www.docdroid.net/XfTDgQB/thelin-anders-vi-har-avlivat-din-hast-pdf#page=74

STOPPA
LÄNSSTYRELSENS
ÖVERGREPP

I Thelin, Michanek, Borglids läsvärda bok ”Vi har avlivat din häst, den ligger under presenningen” framkommer bakgrunden och utvecklingen mot det myndighetsmissbruk som Länsstyrelserna belastar djurägande bönder och landsbygden med idag.

Här står att läsa på sid 67: 
– Risken för att såväl inspektören som hans chef blir ”deformerade” av den här typen av uppdrag särskilt när kunnandet är bristfälligt och sämre än hos objekten. Det politiskt korrekta, regelverket och makten blir viktigare än hur djuren mår och ännu viktigare än vad som egentligen händer med den som kontrolleras.

Häri ligger något av kärnan i det haveri som länsstyrelsernas djurskyddsenheter drabbats av.
– De klarar helt enkelt inte att kontrollera djur.
Bristerna är uppenbara.
Därför måste hela organisationen läggas ner och något helt nytt byggas upp.
Kanske erfarenhet kan insamlas från omvärlden och utlandet där det fungerar bättre.

STOPPA
LÄNSSTYRELSENS
ÖVERGREPP

Se här hänvisning till bokens texter:
https://www.docdroid.net/XfTDgQB/thelin-anders-vi-har-avlivat-din-hast-pdf#page=2

Man kunde tro att länsstyrelserna skulle vara till för att ge råd och hjälpa djurägare och därmed djuren. 
Man kunde tro att de borde vilja stärka djurens ställning på plats.
Istället ser vi hur de dyker upp oanmält och utan att meddela sin ankomst eller försöka kommunicera med djurägarna.
De tar hjälp av polisen att bryta sig in, sprida smitta, stjäla eller skjuta djur.
De skadar föremål, dörrar mm.
Sedan ställs kontrollrapporter samman på tjänsterummen.
Misskrediterande bilder väljs ut, gärna manipulerade som beskrivits tidigare här.
Djurägarna förföljs med förelägganden och fakturor.
Straff väntar trots att alla djur är välskötta och mår bra. Detta är inte intressant för länsstyrelsen.

Resultatet:
1. En havererad myndighet som begår brott.

2. En total brist på ömsesidig tillit till myndigheten som sådan. Ingen vill veta av länsstyrelsen och dess anseende i samhället blir oerhört lågt.

3. Ett krig bryter ut mellan Länsstyrelsen och djurägare.

De största förlorarna på detta är djuren – dem som borde skyddats såsom lagen var tänkt från början!

STOPPA
LÄNSSTYRELSENS
ÖVERGREPP

Vi har ju sett hundratals ärenden och vittnesmål när myndigheter som länsstyrelsen och polis begår grova lagbrott. Det kan kännas motigt och tidsödande att skriva ihop en anmälan med den vetskapen att Förvaltningsrätten/myndigheten knappt läser igenom bevisen och handlingarna för att alltsomoftast lägga ner ärendena utan förklaring.
– Men om lagbrott inte anmäls finns inga skäl i världen att upprättelse någonsin nås. Det blir oavsett utgång en historik och statistik över dokumenterade lagbrott förutsatt att dessa anmäls.

Därför är det mycket viktigt att anmäla!

1. Justitieombudsmannen justitieombudsmannen@jo.se
Det gäller fel i utredningsgång, delgivning, utgångna datum, jäv och korruption.

2. Justitiekanslern registrator@jk.se
Till ex skadeståndsanspråk mot Staten och myndigheter.

3. Polisen registrator.kansli@polisen.se
Mailadresser för respektive region finns också om man söker. Anmäl till exempel korruption, tjänstefel etc.

4. Integritetsskyddsmyndigheten IMY imy@imy.se
När Länsstyrelsen eller andra registrerar dig olagligt.

5. Veterinära ansvarsnämnden vetansvar@jordbruksverket.se
Tar upp alla fel kliniskt verksamma veterinärer gör i jäv med länsstyrelserna.

6. Riksrevisionen registrator@riksrevisionen.se
Tar upp systematiska fel i myndigheternas hantering av ärenden och lagarna.

+ ett antal lagar och praxis som ej redovisas här!

Så kör hårt!!!

STOPPA
LÄNSSTYRELSENS
ÖVERGREPP