IMG_4598
IMG_4873
IMG_4934
previous arrow
next arrow

Landshövdingarna och ansvariga chefer på Länsstyrelserna är också skyldiga när lagbrott begås!
Därför ska även de ställas till svars inför lagen!Hör inget!
Ser inget!
Vet inget!
Trots alla de lagbrott som anställda på Djurskyddsenheterna begått och som förevisats för länsledningarna  på Länsstyrelserna – så händer ingenting förrän medborgarna ställer dem till svars!


1 december utvidgades Länsstyrelsernas kontroll över medborgarna med utökad tillsynsansvar. Förtrycket och kontrollen förvärras alltså av den korrupta regimen i landet. En av de minst betrodda och bevisat kriminella myndigheter ska alltså få ännu mer makt! Detta efter en ändring av Säkerhetsskyddslagstiftmingen som började gälla 1 december. Och de är de mest korrupta av Länsstyrelser som Skåne, Värsta Götaland, Stockholm och Norrbotten som ska leda tillsynen.
Alla som har en säkerhetskänslig verksamhet berörs. Läs mer nedan
https://www.lansstyrelsen.se/5.11bea54017ce98c9ce62e545.html?fbclid=IwAR1dg2pJI5CUBswl4KqgYuRnOO9dxLYujFnViBNazkYjDAyTeUoVxeWlRcM

Länsstyrelserna döljer korruption med sekretess!
Beslut på Länsstyrelserna är offentliga handlingar. Ofta döljer länsstyrelserna korruption som till exempel upphandlingsavtal  för  uppstallningsföretag med sekretess. Stockholms läns länsstyrelse lämnar inte ens skriftliga avslagsbeslut med överklagandehänvisning vilket lagen kräver. Så lågt har juridiken hamnat hos länsstyrelsen att de begår rena lagbrott.
 Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kap 10, 3 § krävs ”synnerligen vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs”. Länsstyrelserna tillämpar istället motsatsen genom att dölja hela stycken med sekretess utan att ha grund till detta.

Svenska staten har nu som bland de sista staterna i EU blivit tvungna att följa det visselblåsardirektiv som EU har beslutat om 2019. Detta för att skydda demokratin som vi ju vet i det närmaste helt försvunnit i Sverige där myndigheter förtrycker folket och begår lagbrott.
Snart har ni alla som arbetar på Länsstyrelsen möjlighet eller närmast en skyldighet att anmäla korruption och olagligheter som försiggår på er myndighet!I synnerhet gäller det Länsstyrelsernas djurskyddsenheter där lagbrott nästintill dagligen sker.
Det är lätt att du som jobbar på en myndighet blir medskyldig till brott om du inte larmar där du på något sätt deltar i beslut där lagbrott ingått i beslutsprocessen. 
Detta gäller till exempel om man är tillsatt i chefsposition och inte kontrollerar handlingar där anställda döljer sanningar eller på eget bevåg sekretessbelägger för att dölja fakta.
Här kan man läsa om visselblåsardirektivet.https://www.regeringen.se/49bcf4/contentassets/1332545b2f4f4981b0b52a91a255fba6/genomforande-av-visselblasardirektivet.pdf