IMG_4598
IMG_4873
IMG_4934
previous arrow
next arrow

Hundstallet AB (Stallar i Sverige AB) som har funnits sedan 1999 och varit statlig underleverantör för infångning, transporter och uppstallning av statligt stulna hundar har lösts upp genom fusion i november 2021 i lagerbolaget Surfplattan. Nu kan det parallella så kallat ideella bolaget som anmärkningsvärt nog startade 2015 leva vidare utan distraherande aktiebolagsaffärer som tex årsomsättningar på över 20 miljoner kronor och 90-konton.
Korruptionen med länsstyrelserna lever dock vidare där de fortsätter leverera beställda välskötta rashundar till Hundstallet!
Länsstyrelserna låter djurägarna betala uppstallningen där Hundstallet saltat räkningarna. Hundstallet tjänar på försäljning av hundarna och kan lägga ut nya snyfthistorier. Hundarna plågas dessutom på uppstallningsplatsen uppryckta från sin invanda miljö som de är.
Allmänheten som lämnar gåvor och donationer till Hundstallet har blivit grundlurade!!!

Hur du bemöter en länsstyrelsetjänsteman på plats:
När de oanmält dyker upp vid din gård eller vid dina djur ska du:

Ha en tydlig och fast hållning vid bemötandet. Sätt gränser och ge en positiv och självsäker utstrålning samt ställ motfrågor. Känslosvall från djurskyddshandläggare och länsveterinärer bemöts med svalkande likgiltighet. Uppträd som den kunnige djurägare du är och ha alltid i baktanke att de oftast har en rudimentär utbildning och att de oftast inte är ackrediterade. När de ljuger ska du påpeka det och kräva underlag. Då faller lögnerna. Spela in och dokumentera allt.
Du är i överläge och du kommer att kunna straffa dem förr eller senare! På det här sättet stärker du ditt självförtroende och gör det svårare för dem att begå övergrepp!

Länsstyrelserna har hittat flera sätt att bedriva lukrativ verksamhet!
Ett sätt som de ha satt i system är att bedriva handel med djur.

Verksamheten är förstås korrupt eftersom den ger incitament för Länsstyrelserna att stjäla ofta fullt friska djur från djurägare, stalla upp dem med faktura på förre djurägaren och sedan sälja djuren med vinst. De kan dessutom godtyckligt välja ut köpare till hundarna som därmed kan vara beställningsvara från första början.
Exempel: En kompis till en djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen väljer ut en hund som denne vill ha. Han/hon ber därefter djurskyddshandläggaren stjäla hunden som påstås vanvårdas! Hunden hämtas av djurskyddshandläggare med hjälp av polis och stallas upp. Sedan kan han/hon köpa ut den från uppstallningsplatsen. Detta är fullt möjligt att genomföra.


Länsstyrelserna har stulit mängder med fullt friska och välskötta djur de senaste åren!
https://www.lansstyrelsen.se/4.42b3306a1650dd83e9d3f321.html?fbclid=IwAR2NtSIz8_8vo_ITOkU5Rjv6zs-o669z8Eo2nslkxOcHB5sn2ygwlu6kMEA

Bristen på kontroll av Länsstyrelsernas efterlevnad av smittskydd!
Vi har i ett flertal artiklar uppmärksammat Länsveterinärers och djursskyddsinspektörers totala brist på efterlevnad av smittskydd.
De gör kontroller hos djurägare helt utan smittskydd och i civila kläder och bär inte legitimationer. Det har påvisats både i Stockholms läns länsstyrelse och Gävleborgs läns länsstyrelse. Ännu har inte åtgärder vidtagits av respektive länsledning för att stävja dessa brott.
Inte heller i Jordbruksverkets strategi framgår hur de tänkt kontrollera Länsstyrelsernas efterlevnad, EN TOTAL SKANDAL!
https://jordbruksverket.se/download/18.7ff32ce175887450cc9788/1604325198367/Jordbruksverkets-smittskydds-och-djurhalsostrategi.PDF