IMG_4598
IMG_4873
IMG_4934
previous arrow
next arrow

Länsstyrelsen djurskyddsenhet har ett stort behov att dölja sanningen om sin verksamhet. De lägger därför ut dimridåer i statligt finansierad press där de försöker framställa sig som ”djurens riddare” och hur de måste kämpa mot de hotfulla onda djurägarna.

Dessa propagandaavsnitt kommer med jämna mellanrum och ofta när avslöjanden om brottslighet har försiggått inslagen. Det finns ett antal ”köpta” journalister på SVT, SR, DN, SVD med flera som helt okritiskt vidarebefordrar Länsstyrelsens lögner om sig själva.

Det finns ingen som kritiskt granskar statlig media eftersom mediaombudsmannen är politiskt tillsatt.

Som vi alla vet finns ingen demokrati i Sverige när Staten och Länsstyrelsen parasiterar på folket.

Lögnfabrik åt Länsstyrelsen!

Inte bara landshövdingen är korrumperad på Länsstyrelsen i Stockholm. Hela organisationen är genomkorrumperad på alla nivåer.

Det finns bara ett sätt att få stoppa på denna dysfunktionella organisation. Det är att lägga ner den omedelbart.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/direktor-pa-lansstyrelsen-kops-ut-for-tva-miljoner

Korruptionen på Länsstyrelsen i Stockholm!

Korruptionen på Länsstyrelsen har inga gränser. Den förekommer på alla nivåer och mot intressenter, bolag och andra myndigheter. Djurskyddsenheterna har köpt in sig på veterinärer som skriver förfalskade intyg enligt Länsstyrelsens förmaning. Upphandlade uppstallningsföretag som Länsstyrelsen har avtal med förses med så många djur som möjligt för att tillfredsställa målet om ett visst antal ”omhändertagna” djur. 

Allra värst blir det när landshövdingen själv agerar korrupt. Man skulle kunna tycka att Länsstyrelsens främste företrädare kunde agera som föredöme, men det gäller tydligen inte i Sverige. Här kan alla myndighetsanställda göra som de vill så länge det saknas fungerande tjänstemannaansvar.

Anna Kinberg-Batra, landshövding i Stockholms län är bara en i raden av landshövdingar som gör precis som hon behagar.

Landshövding som agerar korrupt!

https://sverigesradio.se/artikel/kinberg-batra-blir-arende-for-korruptionsaklagare

Länsstyrelsen har ett antal innehållslösa standardformuleringar när det gäller att förnedra djurägare.

Ett av dessa är:

”Det är utsiktslöst att djurägaren ska åtgärda sina djurskyddsproblem”.

Detta uttryck som inte har något lagunderstöd är endast subjektivt nedvärderande och mästrande.

Sverige saknar ackrediterade djurskyddshandläggare. De har istället handläggare med rättshaveristiskt beteende eller andra former av avvikande personlighetsdrag. Dessa utnyttjar flitigt alla genomförbara möjligheter att söndra och härska.

Trots dessa omständigheter som påtalats i flera års tid så tar sig dessa uttryck igenom alla domstolar eftersom domstolarna tycker att Länsstyrelsen djurskyddshandläggare har tolkningsföreträde. 

Det finns en rad exempel på detta domstolshaveri där kunniga djurägare med välmående djur får sina liv förstörda.

Det här är bara ett inraden av exempel på det totala haveri som råder på länsstyrelsernas s.k. djurskydd. 

LÄGG NER NU INNAN NI DÖDAR FLER DJUR OCH DJURÄGARE!