IMG_4598
IMG_4873
IMG_4934
previous arrow
next arrow

I samband med olaga intrång maskerade Länsstyrelsen handläggarens namn på Länsstyrelsens beslut.

Nu har Kammarrätten i två domar 4347-22 och 4231-22 fastslagit att Länsstyrelsen i Stockholms län är skyldiga att uppge djurskyddshandläggares namn.

Länsstyrelsen i Stockholms län förlorade målet!

Aktuelle handläggare har också makulerat två handlingar av okända skäl.

Länsstyrelserna maskerar ofta upphandlingar, uppstallningsavtal och liknande ärenden där jäv och korruption kan förekomma eller andra former av oegentligheter inom organisationen.

Det finns all anledning att stävja dessa former av maktmissbruk!

Länsstyrelserna tycker om anonymitet, utom för djurägarna som hängs ut!

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!

Denna myndighet lades ner 2007 efter tre år. Tillsammans med två andra myndigheter sparades 200 miljoner kronor in.

Dess generaldirektör var länsveterinären Torsten Carnifex Jakobsson.

Nu är det dags att länsstyrelsernas djurskyddsenheter läggs ner!

Mångmiljonbelopp, djurägarlidande och djurliv skulle sparas och landsbygden blomma upp!

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VR6b4d/djurskyddsmyndigheten-laggs-ned

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!

Hade tjänstemannaansvaret fungerat hade liv kunnat räddas från länsstyrelsernas övergrepp.

 Ingela Björklund, djurskyddshandläggare hade sannolikt stoppats långt innan hon hunnit förverkliga trakasserierna och innan hon indirekt dödat djurägaren i Jönköpings län som omtalats på denna sida tidigare.

Länsstyrelsen i Stockholms län hade aldrig kunnat stjäla välvårdade rashundar i den omfattning som nu varit och levererat dem som påstått vanvårdade till Hundstallet.

Rättssäkerheten har istället uteblivit!

Det här är bara två exempel bland många.

Regeringen förhalade och vägrade följa Riksdagsbeslutet.

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!

Att övergreppen mot djurägare och trakasserierna bara fortsätter visar med all tydlighet att djurskyddet i Sverige helt spårat ur. Självmorden som beskrivits här är ett resultat av förtvivlade djurägare som är rättslösa och inte finner någon annan utväg.

Ofta berövas de hela sina företag och livsinkomster. Dessutom straffas de med viten och uppstallningskostnader. Detta handhas av administrativa domstolar som Förvaltningsrätterna är och där får man ingen rättshjälp. Lika inför lagen, glöm det!

Detta kan inte gå fortsätta. Länsstyrelserna måste läggas ner.

Länsstyrelsen ruinerar djurägare

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!