RIKSREVISIONEN

Riksrevisionen har i uppgift att granska regeringens och olika myndigheters verksamhet. De granskar hur de sköter sina arbeten. Om de finner brister rapporterar de om

Czytaj więcej »