Länsstyrelsen och godhetsparadoxen

Länsstyrelsernas djurskyddshandläggare motiverar sina kontroller, intrång, djuromhändertaganden och djurförbud att de gör det  för den Goda Sakens skull. De präntar in i sig själva att

Czytaj więcej »