Länsstyrelsens djurplågeri!

Polisanmäl alltid djurskyddsbrott begångna av Länsstyrelsens djurskyddsenhet! Exemplen är många där Länsstyrelsen med hjälp av polis bokstavligen stjäl fullt friska djur från skötsamma djurägare. Dessa

Czytaj więcej »