Staten skyddar sina myndighetsutövare!

Det finns många förklaringar till det bristande tjänstemannaansvaret i Sverige. Myndighetsföreträdare som till exempel länsveterinärer och djurskyddshandläggare kan begå grova tjänstefel och ändå läggs nästan

Czytaj więcej »