Staten skyddar sina myndighetsutövare!

Det finns många förklaringar till det bristande tjänstemannaansvaret i Sverige. Myndighetsföreträdare som till exempel länsveterinärer och djurskyddshandläggare kan begå grova tjänstefel och ändå läggs nästan alla ärenden ner av polis och åklagare. Här nedan i bildtexten diskuteras orsaker till detta, (fritt från Hammarberg, Lex Noxa).

Lagen om tjänstefel.
Om du jämför riksdagens instruktioner (till vänster) om tjänstefel med åklagarmyndighetens interna föreskrift 2018:4 (till höger) om straffbart tjänstefel är det svårt tro det är samma lag. Åklagarmyndigheten har i sin interna instruktion om straffbart tjänstefel förfalskat riksdagens instruktioner så grovt att instruktionen i sig ser ut utgöra ett tjänstefel.

Vi kan alltså se hur åklagarmyndigheten i sina instruktioner förvanskar och vrider om de ursprungliga intentionerna till lagens tillämpning. Det har blivit allt svårare att döma någon för tjänstefel.

Man kan fråga sig om det är svenska folkets vilja i demokratisk anda eller Statens vilja att skydda sig själv som ligger bakom detta?

Staten skyddar sina tjänstemän!

https://www.lexnoxa.com/p/aklagarmyndighetens-tjanstefel-om.html

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x