Anmäl Länsstyrelsens tjänstefel till PAN!

Enligt förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion ska det enligt 29 § finnas en personalansvarsnämnd (PAN) på varje länsstyrelse.
Flera länsstyrelser försvårar dock medvetet kontakten och kontaktuppgifter till sin personalansvarsnämnd.
En ökänd enhetschef på djurskyddsenheten i Gävleborgs län påstår till och med att de inte har någon personalansvarsnämnd trots att Länsstyrelsen i Gävleborg enligt lag är skyldigt att ha. Lagbrott och lögner är som vi har tidigare har sett allmänt förekommande på Statens myndigheter.

Enligt den statliga instruktionen:

”Personalansvarsnämnden (Pan) finns på myndigheter och avgör om det ska bli disciplinära åtgärder när anställda begår tjänstefel eller andra förseelser på jobbet. Nämnderna har olika sammansättning, men myndighetschefen och fackliga representanter sitter alltid med. De senare brukar väljas in från de största fackförbunden på arbetsplatsen.”

Anmäl därför alltid till PAN Länsstyrelsen och dess anställda när de begått brott och tjänstefel.
När hela Länsstyrelsens organisation tystar ner lagbrott och det sker systematiskt ska detta anmälas till Riksrevisionen. De är kontrollorgan för myndigheterna. Tyvärr har det visat sig att korruption förekommit på Riksrevisionen. Se nedan.

https://www.tv4play.se/klipp/5f3b6d0a31abe0401e57/korruption-på-riksrevisionen-det-är-helt-uppenbart-att-allt-redan-var-uppgjort

Så därför kan man starkt ifrågasätta om kontrollen av länsstyrelsens arbete och organisation överhuvudtaget existerar!

En annan svårighet är att oftast är landshövdingen ordförande i PAN och denne har oftast ingen aning om de grova tjänstefel som utövas på djurskyddet. Ofta skyddas djurskyddshandläggare och länsveterinärer av sina enhetschefer och avdelningschefer. Då tjänstemannaansvaret är så urholkat så kan enskilda tjänstemän fortsätta att begå lagbrott.

Likväl är det ändå viktigt att både polisanmäla och anmäla till PAN de grova övergrepp som begås!

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017868-med-lansstyrelseinstruktion_sfs-2017-868/

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x