Arbetar länsstyrelserna lika i fråga om djurskydd?

Här är ett examensarbete från SLU från 2020.
Som så ofta vad gäller SLU finns stora brister i urval och vetenskaplig stringens. En tes skall heller aldrig framläggas som en fråga. Allvarligaste bristen får nog ändå sägas vara i att skillnader i bedömningarnas kvalitet ifråga om objektivitet inte ifrågasätts. Vi har ju i ett stort antal ärenden från Stockholms län 2017 och 2018 fått fram att handläggare och länsveterinärer gör subjektiva ostrukturerade bedömningar och i vissa fall direkt ljuger i sina kontrollrapporter. 
Dessa möjliga källor till felbedömningar tas inte ens upp. Likväl framkommer att i Stockholms län är 15% av anmälningarna obefogade medan i Västmanlands och Kalmar län är 47 resp 41% obefogade. Det är anmärkningsvärda skillnader och borde föranleda noggrannare undersökningar. Var och en kan själva göra egna bedömningar utifrån textmaterialet.
Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp

https://stud.epsilon.slu.se/15832/

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x