Lägg ner Länsstyrelsen!

Inkompetensen på Länsstyrelsen! Kompetens är en persons observerbara förmåga till kunskap, färdigheter, värderingar och attityder omsatta i praktisk handling. Staten Sverige saknar ackrediterade djurskyddshandläggare till

Czytaj więcej »

Korruptionen mellan Länsstyrelsen och LRF!

De grova övergreppen och trakasserierna som kriminella djurskyddshandläggare bedriver på länsstyrelsernas djurskyddsenheter ifrågasätts inte ens av LRF, Lantbrukarnas RiksFörbund. Istället utmålas en förljugen bild av

Czytaj więcej »

Länsstyrelsens systematisks utrotning!

Staten Sverige har nu en självförsörjningsgrad av 40 % på animalieprodukter. Resten måste importeras. Länsstyrelsens systematiska utrotning av småskalig djurhållning har fått konsekvenser. Hela samhället

Czytaj więcej »