Om nätverken på domstolarna!

Det är inte bara Frimurarorden som kan diskuteras när det gäller domstolarnas ifrågasatta oväld. Vi ska komma ihåg att domarna och nämndemännen är politiskt tillsatta

Czytaj więcej »

Jäv på Länsstyrelsen!

Länsstyrelsens tjänstemän låter personliga intressen, egna företag, bindningar och beroendeförhållande styra sitt arbete. De stjäl dyrbara djur till en lukrativ marknad. De sätter dit konkurrerande

Czytaj więcej »

Korruptionen på Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedriver en agendabaserad korrupt omhändertagandeindustri där värdefulla djur bokstavligen stjäls och stallas upp. Speciellt åtråvärda är t.ex. rasrena djur eller utrotningshotade lantraser. Djuren stallas

Czytaj więcej »

Länsstyrelsens djurplågeri!

Polisanmäl alltid djurskyddsbrott begångna av Länsstyrelsens djurskyddsenhet! Exemplen är många där Länsstyrelsen med hjälp av polis bokstavligen stjäl fullt friska djur från skötsamma djurägare. Dessa

Czytaj więcej »