Den grova kriminaliteten på Djurskyddsenheterna!

På länsstyrelsernas djurskyddsenheter drar man sig inte för att ljuga helt öppet i kontrollrapporter och inför domstol.

I till exempel djurskyddsenheten på Stockholms läns länsstyrelse skryter handläggarna för varandra om hur duktiga de är på att ljuga.

Exempelvis kan man ljuga om att man inte befunnit sig på plats trots att man befunnit sig på plats. Det går alldeles utmärkt om man heter Mari-Ann Andersson Serva och är länsveterinär. Att man som hon dessutom går runt och fotograferar valda objekt och aktivt deltar i stöld av fullt frisk hund gör uppträdandet extra graverande. Att film 42 djurägarna Sverige faktiskt visar att hon finns på film och hånflinar spelar ingen roll. Polisen lägger ju ändå ner ärendet eftersom Länsstyrelsen alltid har tolkningsföreträde.

Så ruttet är rättsväsendet i Sverige.

Länsveterinär finns eller inte finns på plats?
Länsveterinär Mari-Ann Andersson Serva ljuger om att hon inte befunnit sig på plats trots att hon befunnit sig på plats.

Så här lyder lagen.

Brottsbalk (1962:700) 

15 kap.

1 §   Den som, efter att han eller hon har avlagt en ed som är föreskriven i lag, lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen, döms för mened till fängelse i högst fyra år. Om brottet är ringa döms för ringa mened till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är grovt döms för grov mened till fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om det skett med uppsåt att
   1. försvåra eller förhindra utredningen av allvarlig brottslighet eller lagföringen av någon för sådan brottslighet,
   2. någon oskyldig ska dömas för allvarlig brottslighet, eller
   3. annars tillfoga någon annan synnerlig skada.

Lag (2022:792).

7 §  Den som, i annat fall än som avses i 6 §, hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet osant beskyller någon annan för en brottslig gärning, påstår en besvärande omständighet eller förnekar en friande eller mildrande omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i en sådan sak, för falsk beskyllning till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms för ringa falsk beskyllning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är grovt döms för grov falsk beskyllning till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om beskyllningen avsett allvarlig brottslighet.

Detta är satt i system. Korruptionen, den naiva tilltron till myndigheter och det bristande tjänstemannaansvaret har omöjliggjort rättssäker strafftillämpning av tjänstemannabrott. På så vis har haveriet på Djurskyddsenheterna blivit totalt och djurägarna är fullständigt rättslösa.

Fängelse väntar många handläggare och skadeståndsanspråken växer.

SKANDALEN ÄR ETT FAKTUM!

Stoppa Länsstyrelsen Övergrepp!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x