Den obefintliga kontrollen av djurskyddshandläggare

Det har visat sig att länsstyrelserna inte kontrollerar djurskyddshandläggares bakgrund vid anställning eller av oberoende kontrollant under tjänsteutövning.

När djurskyddet överfördes från kommunal nivå till Länsstyrelsen tillintetgjordes inte bara en överklagandeinstans. Handläggarna fick automatiskt utan kontroll en högre tjänstgöringsgrad på Länsstyrelsen. Rättsskyddet blev mer urholkat.

Djurskyddshandläggare kontrolleras inte!

Ett ansenligt antal djurskyddshandläggare har tvivelaktig aktivistisk bakgrund. Fängelsedomar utgör inget hinder för utövning. Djurrättsextremistiska handlingar verkar snarare vara en merit. Tjänstgöringen är kravlös och det saknas ackreditering.

För att ytterligare spä på Länsstyrelsens förakt för objekten djurägare så har man infört en klausul att alla länsstyrelser ska uppnå målet att max 25% av anmälda kontroller ska vara utan anmärkning. Målet är alltså att Länsstyrelsen eftersträvar att straffa djurägare. Se dokument nedan (SLU, Reijer 2020). Detta är inte objektivt och det bryter mot presumtionsprincipen.

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x