Djurägare – en titel som av länsstyrelsen blivit nedklassificerad till ”kontrollobjekt”! 

I Statens Jordbruksverk och på SLU tituleras djurägare med epitetet ”kontrollobjekt”.

Definitionen på ett kontrollobjekt är:

”Kontrollobjekt: Kontrollobjekt är den/det som är föremål för offentlig kontroll. Det kan vara en aktör, till exempel en livsmedelsföretagare, foderföretagare eller djurhållare, ett djur eller en vara.”

Som tillägg kan nämnas att ordet kontrollobjekt med samma bokstavering användes flitigt vid upprättande av Stasis arkiv i Östtyskland där man också samlade på myndighetsövergripande information om sina medborgare. Vid utbildningen till nya djurskyddshandläggare premieras arbeten till att spåra upp djurägare som påstås inte hålla gott djurskydd. Nedanstående godkända studentuppsats får ge exempel på upprättande av register och aktivt eftersökande av djurägare som pekas ut. I detta arbete följde Länsstyrelsen upp utpekandet med 6 extra djurskyddskontroller. Så tränas kommande djurskyddshandläggare i att förfölja sina medborgare och djurägare (kontrollobjekt) i synnerhet.
Det hela är ett skrämmande exempel på avhumanisering, objektifiering och skapande av ett totalitärt samhälle, precis som i Östtyskland.
Läs och ta lärdom:

Inventering av hästgårdar i Degerfors kommun – ur ett djurskyddsperpektiv – Epsilons arkiv för studentarbeten

https://stud.epsilon.slu.se/330/

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!

Stasis arkiv över sina kontrollobjekt AKO
Archivierte kontrollobjekt-Akte.
I Sverige finns djurförbudsregister, register över alla kontrollobjekt som är djurhållare.
Allmänheten måste förstå utveckling mot ett totalitärt samhälle. 

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x