Djurägarens omvända bevisbörda!

Vi har konstaterat att Länsstyrelsen upprepade gånger stjäl tillgångar från djurägare. Ofta är det fullt friska djur som stallas upp och där uppstallningskostnaderna läggs på den tidigare djurägaren som inte på något sätt kan ha inflytande över situationen. Trots det läggs alla kostnader över på tidigare djurägaren.

Det hela är fullständigt rättsvidrigt och brott mot lagarna och europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna. Det bryter också mot presumtionsregeln om att alla är presumtivt oskyldiga till dess brott bevisats.

Därefter måste tidigare djurägaren bevisa sin oskuld medan bevismaterialet dvs djuren är stulna av Länsstyrelsen. Rättslösheten är total och Länsstyrelsen har tolkningsföreträde i domstolarna.

Så rutten är Länsstyrelsens s.k. djurskydd!

Djurägarens omvända bevisbörda!

https://www.gp.se/debatt/omvänd-bevisbörda-hör-inte-hemma-i-ett-rättssamhälle-kärrholm-1.108741682

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x