Djurhållare – Länsstyrelsens kontrollobjekt!

Från ”Jordbruksverkets vägledning för offentlig djurskyddskontroll”:

”Jordbruksverket 2022-12-13 5.2.17-21134/2022, 15 (42)

6 Kontrollobjekten

6.1 Kort beskrivning av kontrollobjekten och deras
verksamhet
Ett kontrollobjekt är en fysisk eller juridisk person som omfattas av
djurskyddslagstiftningen. Det är alltså en persons eller företags regelefterlevnad som
kontrolleras. En kontroll kan ske exempelvis genom att kontrollera anläggningen där
djur hålls (d.v.s. kontrollplatsen). Verksamheter som omfattas av rutinkontroll är
samtliga verksamheter med livsmedelsproducerande djur, pälsdjur, hästhållning,
försöksdjur, cirkusverksamhet, verksamhet med offentlig förevisning, samt
tillståndspliktig verksamhet med sällskapsdjur såsom till exempel zoobutiker,
djurpensionat eller större kennelverksamhet. Djurägare med sällskapsdjur kan vara
kontrollobjekt i samband med klagomål”.

Texten är skrämmande lik de alster som publicerats i kommunistiska lärosäten.
Forna DDR hade också kontroll över sina medborgare som också kallades ”kontrollobjekten”.
DDR var en förebild och propagandan går igen i dagens svenska universitet!
Professor emeritus Anders Törnvall har forskat i sambandet.

Länsstyrelsens kontrollobjekt och dess historik!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x