Djurskyddshandläggare är idioter!

Djurskyddshandläggare framstår som outbildade idioter när de inte ens kan formulera kontrollrapporter trots att de suttit i timmar och filat på dem på sina tjänsterum.

I Länsstyrelsens pinsamma föreläggande dnr 282-12452-2017 kan man läsa:

” se till att hönsen har tillgång till 150 mm sittpinne per fågel.”

”Utrymme vid utfodringsplatsen ska vara minst 0,35 m yta per get. För får med samtidig utfodring från rak foderyta ska varje dräktig tacka samt tacka med lamm under 15 kg ha tillgång till 45 cm yta.”

??̈?????? ??? ??̈??????????? ???? ?????̈???? ???????? ????? ?????????????????!

??̈??? ?̈? ?̈??? ??̈???!

”Inga mätningar har gjorts av luftkvalitén i de utrymmen där djuren befinner sig då ventilationen var så pass undermålig att det inte lät sig göras.”

Kan tilläggas att länsstyrelsen med detta alster vann över djurägarens överklaganden i Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen!

Tjänstemän kan inte tänka själva!

Det överlåtes åt läsaren att förklara hur detta är möjligt?

En betraktelse är att det verkar vara lika många idioter på alla nivåer på våra Förvaltningsdomstolar. Klarar de ens enkel läsförståelse där?

STOPPA LÄNSSTYRELSENS ÖVERGREPP!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x