EUs kontrollförordning som Svenska Staten och Länsstyrelsen är skyldiga att följa

 EU har inrättat en Kontrollförordning med bland annat djurskyddskrav och djurhälsokrav. Den nya från 2019 ersätter den tidigare (EG) 882:2004. 

I den nya förordningen har man minskat möjligheten för de olika länderna att göra sina egna tolkningar.

Svenska Staten är skyldiga att följa förordningen.
I denna står bland annat att de sätt som länsstyrelserna tillämpar vid djuromhändertaganden och djurförbudsåtgärder inte är tillåtna. Dessa ska lösas på plats på grund av skaderisker och risker att sprida smitta.
Här kan man läsa om Kontrollförordningen
STOPPA
LÄNSSTYRELSENS
ÖVERGREPP

http://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/tillsyn/instruktionertillkontrollanterochinspektorer/ennykontrollforordning.4.1e32305115f9d699e5d2c9c8.html

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x