Förvaltningsrätten uppmanar Länsstyrelsen att stjäla djur!

Vi har nu sett det i flera domar att Förvaltningsrätterna avslår överklaganden om vad som ska hända med uppstallade djur TROTS att domstolsprocesserna om djuromhändertaganden ännu är pågående!
De hänvisar till att avslå överklagandet då besluten redan är verkställda.

Huvudregeln enligt Kammarätten 61-23 och (2017:900) 35 § ”är att beslut får verkställas först när de vunnit laga kraft”. 
I de flesta fall rör det sig om helt friska djur som Länsstyrelsen bevisat stulit från djurägare.

Förvaltningsrätten uppmanar således Länsstyrelsen att begå stöld med uppsåt!
Man kan jämföra det med att någon bygger ett hus utan bygglov men att rätten avslår överklagandet av husbygget då huset redan är byggt!

Så genomruttna och korrumperade är de svenska Förvaltningsdomstolarna!

Studerar vi domstolarna närmare ser vi att de är genompolitiserade. Regeringen (oftast Socialdemokrater) tillsätter domare. Nämndemän är genomgående tillsatta från politiska partier. Vi har de korrupta nätverken Ruben och Hilda. Justitieombudsmannen är politiskt tillsatt.
Att domare med uppsåt bryter mot lagar och paragrafer blir alltmer vanligt, framförallt när det kommer till brott begångna av myndighetspersoner. Dessutom förekommer jäv regelmässigt.
Staten jobbar mot folket.
Därför måste den totalitära regimen bort omgående!

Svenska domstolar är genomkorrupta!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x