Godtycket på länsstyrelsernas djurskyddsenheter!

I Förvaltningslagen (2017:900) 5 § är ordalydelsen:

Legalitet, objektivitet och proportionalitet

”5 §  En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.

I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.

Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot”.

När man granskar kontrollrapporter framkommer förutom rena sakfel även godtyckliga uttalande av rent subjektiv karaktär.

Ord som smutsigt, lerigt, dåligt ventilerat, magra, dåligt sträckt (stängsel) som anges i kontrollrapporter har ingen saklig grund och dessa ”avvikelser” kan aldrig rättas till eftersom det ligger i betraktarens ögon hur de bedöms. 

Ändå går sådana budskap igenom i domstolarna hela vägen.

Därpå följer rena övergrepp mot djurägare där välmående djur stjäls från fina miljöer.

Industriella miljöer med själlös djurhållning får sällan anmärkningar som en följd av godtycket.

Djur ska bedömas sakligt och lagenligt!
Ändå bedriver Länsstyrelsen Godtycke!

Djurägare är rättslösa och Sverige är ingen rättsstat.

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x