Granskning av djurskyddares utbildningsbrister!

Var och en kan skaffa sig en inblick i de kurser som de oftast lågutbildade och ickeackrediterade djurskyddshandläggarna har.

Här finns exempelvis kurser i djurskydd och förvaltning. Vid genomgång ser man brister i sammanställning av djurägarperspektivet, respekten för ägande, rättssäkerhet, rättvis rättshantering samt etiskt förhållningssätt av vad som är bäst i djurskydd i den enskilda situationen. För detta krävs grundläggande erfarenhet.

Därutöver kan man se att djurskyddshandläggare senare i sin tjänsteutövning medvetet bryter mot lagen trots att aktuella moment ingått i deras kursmaterial.

Antingen trotsar de lagen medvetet eller så skulle de aldrig blivit godkända. Det finns således bristande kontroll av handläggares personliga förutsättningar till lagenlig tjänsteutövning samt kontroll av tillhandahållen kunskap.

Ett absolut måste är att fungerande tjänstemannaansvar införs och tillämpas eftersom ett avsevärt antal beskrivna fall finns om lagbrott med uppsåt.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1460043/FULLTEXT01.pdf

Djurkyddshandläggare har brister!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x