Haveriet på Länsstyrelsernas djurskyddsenheter – vad kan göras.

1. Först och främst måste nuvarande djurskyddsenheter läggas ner och deras personal entledigas från sina tjänster. Det har i det flesta fall påvisats att dessa inte uppfyller moderna krav på professionell handläggning och bemötande. De saknar också oftast adekvat och fullödig utbildning för att klara sina uppgifter på ett korrekt och rättssäkert sätt.

2. En helt ny organisation måste byggas upp med ackrediterade handläggare som bygger på rättssäkerhet och yttre kontroll av verksamhetens uppfyllande av lagar och regler. Verksamheten skall också följa den Statliga värdegrunden som stipulerar att handläggarna är i medborgarnas tjänst. De ska i första hand vara rådgivande och inriktade på att ha en stödjande funktion.

Straffåtgärder har inte plats på en myndighet som ska bygga på förtroende och tillit.

Straffåtgärder är en polisiär åtgärd som berör djurplågeri (där uppsåt föreligger) och bedöms i allmänna domstolar.  Länsstyrelserna skall helt fråntas sin möjlighet till rättsliga åtgärder.

3. De av länsstyrelsernas övergrepp drabbade djurägarna ska omgående få upprättelse och skadestånd ska utdömas efter de förluster de drabbats av efter övergreppens grad och tidsåtgång.

Djurförbud ska upphävas omgående eftersom de i nästan samtliga fall dömts i Förvaltningsdomstol vilket är fel instans då det inte är en administrativ åtgärd att döma till djurförbud.

Dessa åtgärder måste göras NU eftersom länsstyrelsernas djurskyddsenheter dagligen orsakar tragedier och är djupt destruktiva och kostsamma!

Djurskyddsenheterna måste 
omedelbart stängas!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x