Jordbruksverket bryter mot FN:s stadgar (artikel 7) om de mänskliga rättigheterna!

Jordbruksverket bryter mot FN:s stadgar (artikel 7) om de mänskliga rättigheterna! Likhet inför lagen (Likhetsprincipen) menar att alla individer är juridiskt sett jämlika. Begreppet ses ofta som en grundläggande princip för demokratiska och civiliserade stater.
Jämför nu detta med Jordbruksverkets vägledning för kontrollmyndigheter 2014, dnr 5.2.17-4470/14.

Vid kontroller till följd av anmälningar bedömer Jordbruksverket att det inte är lämpligt att dessa kontroller föranmäls. I dessa fall finns det skäl att misstänka att brister finns hos den som ska kontrolleras.


Jordbruksverket presumtivt bedömer alltså att dessa djurhållare misstänks för brister. Med vetskap om alla okynnes och hatanmälningar mot djurhållare påvisar detta tydligt att Jordbruksverket hellre tror på dessa och bryter därmed bryter Jordbruksverket mot FN:s stadgar om likabehandling, artikel 7.

Skam över Jordbruksverket!

Ett tydligt bevis för hur djurägare misstänkliggörs och diskrimineras av Svenska Staten och dess myndigheter!

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x