Jordbruksverket och anonyma anmälningar

Det framgår tydligt att inte bara länsstyrelserna utan också Jordbruksverket presumtivt misstänkliggör djurägare när de direkt poängterar att ”människor vågar uppmärksamma myndigheter”.

Är djurägare så farliga? Beaktas inte djurägares rättigheter? Var är kommunikationen med djurägaren?

Jordbruksverket har tidigare fått information om att det genomfördes hela 752 polishandräckningar på länsstyrelsernas begäran 2020 för att begå intrång hos djurägare. 

Bristen på insikt om konsekvenserna i polisresurser, havererad tillit och att det många gånger handlar om rena övergrepp mot djurägare verkar vara total på Jordbruksverket. 

Därtill skall tilläggas det många gånger bevisat aktivistiska arbetssätt Länsstyrelsen bedriver mot djurägare där de till och med öppet ljuger i kontrollrapporter och inför domstol.

Här följer frågan till Jordbruksverket som flera medborgare oberoende av varandra ställt och dess svar:

”Frågan gällde till vilket lagrum Jordbruksverkets beslut hänvisar till att anonyma anmälningar anses giltiga.
Vilket lagrum hänvisar Jordbruksverket till?”

Svaret från Jordbruksverket:

Det är viktigt att människor vågar uppmärksamma myndigheter om de upptäcker att djur far illa, därför kan man välja att vara anonym när man lämnar uppgifterna. Hur uppgifterna ska komma in till myndigheten är inte reglerat utan alla former av upplysningar beaktas, och därför finns inte heller den typ av lagstöd du efterfrågar.

Länsstyrelsen utreder därefter om anmälan är befogad eller obefogad, och skulle det senare visa sig vara fallet avbryts handläggningen och länsstyrelsen går inte vidare med ärendet.

Vänliga hälsningar

Djurvälfärdsenheten

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x