Jordbruksverkets lögnaktiga floskler om djurskydd!

Granskar man Jordbruksverkets påståenden om det svenska djurskyddet framkommer en direkt lögnaktigt och skönmålande bild av djurskyddet i Sverige:

Läs följande utdrag från deras texter:

Rådet för djurskyddskontroll

I rådet för djurskyddskontroll ingår representanter från länsstyrelserna, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Rådet ska arbeta för samsyn kring djurskyddskontrollen och verka för att djurskyddskontrollen utvecklas mot att bli mer rättssäker, likvärdig och effektiv.

Målsättningen för rådets arbete är att länsstyrelserna ska rikta kontrollerna dit behoven är störst och att resurserna används effektivt. Det handlar bland annat om att hitta effektiva rutiner för ärenden som kommer in till länsstyrelserna genom anmälningar och öka antalet kontroller som är planerade och riskbaserade.

Rådet träffas fyra gånger per år. Generaldirektören på Jordbruksverket är ordförande i rådet. Rådet rapporterar om sitt arbete till regeringen”.

För den som följt med i de inlägg som förevisats här är det tydligt att Jordbruksverket lever i en värld av självbeundran! Varför har inte rådet åtgärdat de enorma problem som råder inom myndighetsutövningen kring djurskyddet? Var är representanter från djurägarna? Varför finns ingen från Staten urskild aktör som granskar rättssäkerheten för djurägarna? Var är konsekvensanalyserna av länsstyrelsernas kontroller och åtgärder i ett djurskydds- och djurägarperspektiv?

Det råder total avsaknad av uppföljning av hur omhändertagna djur har det! Vi har åtskilliga exempel på hur länsstyrelserna direkt orsakar djurplågeri!

Jordbruksverket påstår att de inte är tillsynsmyndighet åt länsstyrelserna!

Vem ansvarar då för tillsynen! Vi vågar påstå att INGEN gör det eftersom alla är i beroendeställning till länsstyrelserna inklusive Livsmedelsverket!

På det här sättet är det INGEN som för djurägarnas talan. Djurägarna är totalt utlämnade åt okunniga, destruktiva och kostsamma myndigheter.

Sammanfattningsvis:

LÄGG NER SKITEN NU!

AVSKEDA PERSONALEN OMEDELBART!

EN HELT NY ORGANISATION MÅSTE SKAPAS!

https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/djurskyddet-i-sverige

En misslyckad myndighet!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x