Jordbruksverkets vilseledande kontrollvägledning för djurskydd!

Jordbruksverkets kontrollvägledning följer inte lagen i sina instruktioner för djurskyddskontroller. Se texten nedan.

Istället gäller att:

Om en djurägare inte är hemma eller inte släpper in kontrollant kräverlagen att det finns en godkänd polishandräckningsbegäran. För en sådan begäran krävs att det finns skäl till att begära polishandräckning. Det kan vara att det finns en uppenbar risk att djur kan komma att fara illa eller om djurägare anses farlig eller tidigare motsatt sig polishandräckning.

Det har visat sig att polisen slentrianmässigt godkänner alla påståenden och lögner Länsstyrelsen lägger in i sina begäranden. År 2020 gjordes 752 sådana begäranden. Det är ett klart underbetyg för Länsstyrelsens kommunikation med djurägare att de ”misslyckas” i alla dessa fall till vanlig kommunikation och vägledning.

Eller vi kanske ska tro att andra skäl ligger bakom deras handräckningsbegäranden?

Det har också visat sig att djurskyddshandläggare med polishjälp bryter sig in i privata bostäder och utan giltiga skäl väckt djurägare som sovit eller ryckt djur ur händerna på barn. Det har hänt att polisen aktivt olaga frihetsberövat djurägare som försökt rädda sin egendom trots begäran omedelbar inhibition.

Polisen bryter sig in i privata hem, (bilden är symbolisk).

Sammanfattningsvis utnyttjas Jordbruksverkets undermåliga instruktioner till sin ytterlighet till att straffa och förnedra djurägare och till och med bryta mot lagen.

De som drabbas värst är djuren som plågas eller till och med dödas av länsstyrelsen.

Var är rättssäkerheten? 

Var är djurägarperspektivet? Djurägaren är inte ett objekt!

Var är djurskyddsaspekten när djur och djurägare plågas svårt?

Varför nekar vanlig (icke korrupt) polis att rycka till hjälp när djurägare begär det vid övergreppen?

Länsstyrelsernas djurskyddsenheter har visat sig bedriva ren kriminell verksamhet som bedriver grova övergrepp mot skötsamma medborgare som berövas alla sina rättigheter.

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!

Ur Jordbruksverkets kontrollvägledning.

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x