Konstruktiva förslag på att skapa rättssäkert djurskydd. 

Här är några förslag på åtgärder.

1. Bygg tillit och respektera djurägarna. De är de verkliga experterna på sina djur! I de stunder det behövs hjälp med djurskötsel ska stöd ges och tillsammans med ägaren till djuren.
2. Sluta leka poliser! Ni förstör mer än ni anar. Ni förstör tilliten. Ni förstör förtroendet för er verksamhet och ingen vill ha med er att göra!
3. Lägg ner Djurskyddsenheten som den är uppbyggd och rensa ut aktivister och djurrättsextremister.
4. Bygg upp en helt fristående djurskyddsenhet som kvalitetskontrolleras av en helt oberoende och certifierad part. Alla tjänstemän ska vara ackrediterade och kunna göra självständiga riskbedömningar byggda på vetenskaplig grund, inte godtycke som nu sker. Bara kliniskt verksamma veterinärer kan bedöma djurlidande vilket ska ske på plats när det behövs och djurägaren ska ha rätt att godkänna val av veterinär.
5. Verksamheten ska bedrivas på lagenliga grunder. Inte som nu på godtycke och aktivism
6. Ärenden där djurägare tas ifrån sina djur eller får djurförbud ska inte kunna dras i en Förvaltningsdomstol utan ska ske i brottsdomstolar där bevisvärdet ska vara högt ställt. Detta är ett sista hands alternativ när alla andra alternativ är uttömda. Det här rör ärenden där någon med uppsåt plågar djur vilket torde vara ganska ovanligt inte som nu när det sker systematiskt och aktivistisk under godtycke.
7. Anonyma anmälningar är oacceptabelt, det har skapat ett destruktivt angiverisamhälle med dolda syften.

8. Stoppa korruptionen. Verksamheten ska inte kunna vara en vinstdrivande omhändertagandeindustri som det nu är med jäv och beskyddande av uppstallningsföretag. 

Länsstyrelsen klara inte kraven på sin egen djurhållning. Se denna bild!

Med dessa enkla förslag skulle djur och människor få det riktigt bra!

Lugnet skulle återfinna sig! Det är dit vi ska sträva!

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x