Konstruktiva förslag till rättsväsendet angående länsstyrelsen och dess djurskyddsenheter!

Trots omfattande bevisföring i Förvaltningsrätterna dömer de till Länsstyrelsernas fördel i nästan samtliga fall. Det räcker endast med länsstyrelsetjänstemännens  beskrivning så får de alltid rätt trots bevis om motsatsen. Rättsrötan är omfattande!

Här kommer förslag på åtgärder:
1. Beslut som inskränker på djurägares rättigheter som exempelvis djurförbud och ”omhändertagande” av djurägarens ägodelar ska dras och dömas som brottmål i brottmålsdomstolar som Tingsrätt, Hovrätt m.fl. Detta är lagstadgat i Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna, artikel 6, rätten till en rättvis rättegång. Svenska Staten är skyldigt att följa denna artikel.
2. Domstolarna har ofta bristfälliga kunskaper kring djurskydd. De tar aldrig till hjälp extern expertkunskap trots det stora behovet och de svåra konsekvenser som deras domslut innebär med ofta social och ekonomisk utslagning, livstidsdomar och livslånga trauman med ibland sjukdomar och plötsligt död. Inte ens mördare drabbas av sådana hårda straff som dessutom utdöms i administrativ domstol med bevisbörda på djurägaren.
3. Rättsväsendet måste lära sig att tjänstemännen på länsstyrelsen ljuger öppet i domstol och manipulerar bildmaterial och rapportinnehåll. 
4. Rättsväsendet måste lära sig att Länsstyrelserna manipulerar dem med stora textmassor utan sakligt innehåll som inte belyser sakfrågan utan sannolikt ska ge intrycket att Länsstyrelsen gjort en noggrann genomgång. I verkligheten kan ett 10 minuters fältbesök skapa en rapport framställd på tjänsterummet på 100 sidor meningslöst material.
5. Rättsväsendet måste lära sig att bedöma djurägares överklagan objektivt. Det finns uppenbara bevis på att djurägaren är i underläge i rättegångarna. Att kategoriskt sammanfatta ”det finns ingenting som motsäger Länsstyrelsens beskrivning av situationen” påvisar nonchalans och slarv hos domaren.
6. Rättsväsendet måste lära sig att djurägaren har i stort sett alltid större kunskaper om djurskydd och sina djur än en handläggare från Länsstyrelsen. Länsstyrelsernas beslut är ofta helt grundlösa och byggda på godtycke!
7. Jävsituationer är inte ovanliga inom rättsväsendet och på länsstyrelserna. Trots detta struntar lagmannen i att åtgärda detta problem. JO måste granska dessa ärenden.

Sammanfattningsvis måste organisationen inom rättsväsendet omskapas och krav ställas på utbildning kring rättssäkerhet vid djurskyddsfrågor. Varje vecka dömer domstolarna skötsamma djurägare felaktigt med oanade konsekvenser som följd och svåra lidanden för djur och djurägare.
STOPPA
LÄNSSTYRELSENS
ÖVERGREPP

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x