Korruptionen på Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedriver en agendabaserad korrupt omhändertagandeindustri där värdefulla djur bokstavligen stjäls och stallas upp. Speciellt åtråvärda är t.ex. rasrena djur eller utrotningshotade lantraser. Djuren stallas upp till dyra kostnader för djurägarna och ett korrupt samarbetets utarbetas med uppstallningsföretag som aldrig kontrolleras på sitt djurskydd medan de icke samarbetsvilliga djurhemmen får extra nitiska kontrollbesök av länsstyrelsen. Så snedvrids konkurrensen. Hundstallet (AB) i Åkeshov är bara ett exempel på korrupt samarbete där Länsstyrelsen enligt avtal levererar hundar och samtidigt tagit på sig ansvaret att kontrollera Hundstallets djurhållning.

Riksrevisionen har därutöver 2019 riktat uppmärksamhet på de intressekonflikter som kan föreligga på myndigheter. Med intressekonflikter avser Riksrevisionen motsättningar mellan myndighetens uppdrag och de anställdas privata intressen som kan leda till bristande objektivitet och otillbörligt hänsynstagande i myndighetsutövningen. Detta står att läsa i Regeringens handlingsplan mot korruption. 

De djurrättsextremister som infiltrerat länsstyrelsernas djurskyddsenheter kan nämnas i detta sammanhang. De har efter egen agenda låtit sina privata intressen orsaka rena övergrepp mot djurägare med välskötta djur.

https://www.regeringen.se/4affa7/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/handlingsplan-mot-korruption/handlingsplan-mot-korruption-20212023.pdf

På Länsstyrelsen skyddar alla varandra från ansvar

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x