Länsstyrelsen begår olaga intrång och stjäl djur!

Länsstyrelsen utför med hjälp av polis husrannsakan men det är bara polis som kan utföra husrannsakan.
Emellertid kringgår länsstyrelsen lagen genom att kalla husrannsakan för polishandräckning!
När något avlägsnas från platsen ska det även finnas ett beslagsprotokoll hos polisen, även denna bestämmelse kringgås av länsstyrelsen.
Polisen får bara företa husrannsakan enligt Rättegångsbalken 28 kap. 5 § fara i dröjsmål. Länsstyrelsen frångår dock detta genom att dels ljuga för polisen om orsak till polishandräckning dels utnyttja ogiltiga skäl till att beslagta föremål, i dessa fall djur.
Djur stjäls ofta utan att bli veterinärmedicinskt undersökta på plats.

När tjänstemännen överskridit sina befogenheter är de beslut som de fattat så kallade nulliteter d.v.s. de saknar värde.
Dessa beslut ska upphävas av högre instans och åtgärder genomförda ska återställas.
Djur som stulits ska återbördas till sin/sina ägare.
Ansvar kan inträda enligt lag och staten är skadeståndsskyldigt!
STOPPA
LÄNSSTYRELSENS
ÖVERGREPP

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x