Länsstyrelsen brister i beslutsmotiveringar!

Fritt från hemsidan ”Lex Noxa”.
När Länsstyrelsen ljuger är det oftast i beslutsmotiveringen du hittar det först. Enbeslutsmotivering ska redogöra vilket lagrum som använts för beslutet samt bevis och invändningar. 

Om beslutsmotiveringen är ren rappakalja eller saknas helt så är det för att Länsstyrelsen vill dölja att den ljuger.

Därutöver är våra förvaltningsdomstolar korrupta institutioner.

En variant av korruption är till exempel när en domstol helt ignorerar sitt utredningsansvar och författar domslut i ärendet ändå. Dessa förfalskade domslut är lätta att känna igen på att bevisuppgifter och vittnesmål utelämnats i strid med rättegångsbalken 17 kap. § 7. Dessutom utelämnas detaljerna för att inte avslöja de mutade domarnas bedrägeri. 

En annan variant är att en åklagare underlåter att åtala en brottslig djurskyddshandläggare genom beslut där denne korrupte åklagare helt utelämnar beslutsmotivering eller författar en fullständigt intetsägande beslutsmotivering som inte säger någonting, eller framför en motivering med svepande generaliseringar kopierade från vilket ärende som helst om att brott ej kan styrkas eller vidare utredning inte kan motiveras. Inte ett ord refererar vad anmälaren bevisat, anfört eller påtalat för detaljer som lagparagrafer. Bevisuppgifter i en beslutsmotivering kan avslöja bedrägeriet och utelämnas därför medvetet av den korrupte åklagaren eller domstolen. Ett exempel på detta är den jävige åklagaren Christer Sammens i Gävleborgs län.

Myndigheterna har slagit knut på sig själva med sina egna lögner!

Så ruttet fungerar Länsstyrelsen och ett korrupt domstolsverk.

Djurägare är rättslösa.

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x