Länsstyrelsen bryter mot äganderätten!

Tidningen Dagens juridik tar på sin debattsida upp spörsmålet kring äganderätten!

Det fastslås i en rad punkter hur tjänstemän tar lagen i egna händer:

”Det höjs oroande röster över hur tjänstemän i den offentliga förvaltningen tar lagen i egna händer[1]. Hur det blivit så illa att aktivismen inom offentlig förvaltning växer kan diskuteras men när myndigheter lyder lagen bara när det passar och när en av våra högsta domstolar[2] tar lätt på grundläggande rättsstatliga principer finns det goda skäl att fråga hur illa det är ställt med rättsstaten Sverige”.

”Förvaltningsdomstolars rättssäkra hantering ifrågasätts numera öppet[16]. Kritiken tar sikte på att dessa domstolar tar lätt på grundläggande rättsstatliga principer, eller tydligare formulerat att man går statens ärenden.

Cheferna för kammar- och förvaltningsrätterna i Stockholm har noterat[17] att deras domstolars rättssäkra hantering ifrågasätts. Att kritiken, som inte är ny, noteras är bra, men sättet att bemöta kritiken är oroväckande”.

”Att Sverige som rättsstat är illa ute kan inte gärna längre råda någon tvekan om. Frågan är hur det skall gå till att vända utvecklingen och få stopp på förfallet?

På justitiedepartementet är man klar över att betydande lagändringar krävs, förr eller senare. Lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut tillkom som ett fuskverk efter Sveriges fällningar i Europadomstolen i Sporrong-Lönnroth-målen och måste ändras i grunden”.

Därför är det dags för allmänheten att vakna och följa debatten kring djurskyddshandläggare och deras övergrepp mot oskyldiga svenskar.

Kraven på ersättningar kommer att vara höga efter de dumheter som domstolarna noterade i sina protokoll. Tjänstemännen kan inte komma undan längre.

Vi omfattas också av äganderätten!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x