Länsstyrelsen bryter mot Statsskick och grundlag

När Länsstyrelsen bryter sig in och stjäl djur eller när de delar ut djurförbud utan grunder så är det inte bara lagbrott. Det är ett brott mot själva fundamentet i det demokratiskt uppsatta Statskicket och mot grundlagarna.

Det vi tar upp här är alltså grov organiserad statligt förankrad brottslighet mot själva folket!

Vi kan dra direkta paralleller till de historiska övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter som skett i krigstid utanför Sveriges gränser eller av diktaturer i Europa i efterkrigstid.

Även då hade många svårt att ta intryck av att hur oerhört groteska övergreppen var och det är likadant det som sker nu. Historien går igen.

Det finns nu så mycket bevis och dokumentation att ingen kan blunda längre!

Inte ens den mest naiva myndighetstroende svensk!

Så här säger lagen:

Regeringsformen (1974:152)  1 kap. Statsskickets grunder

Den offentliga makten utövas under lagarna. 1 § 3 st.

Den offentliga makten ska utövas med respekt för den enskilda människans frihet och värdighet. 2 §

Det allmänna ska värna den enskildes privatliv och familjeliv. 2 § 4 st.

Regeringsformen (1974:152)  2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Var och en är skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. 6 §

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 19 §

https://lagen.nu/1974:152

Länsstyrelsen bryter mot statsskick och grundlag!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x