Länsstyrelsen diskriminerar djurägare!

Djurskyddshandläggare uttrycker sig ofta i diskriminerande termer om djurhållare i sina kontrollrapporter. Ofta jämför de tidigare historik eller omständigheter som underlag att personen ifråga inte passar att ha hand om djur.

De presumtivt dömer ut djurhållaren utifrån en egen mall. Djurägaren betraktas som ett objekt som värderas och dokumenteras utan att någon kommunikation föreligger.

Djurskyddshandläggarna bryter härvid mot en rad lagar som reglerar mänskliga rättigheter. I detta inlägg tas lagar om likabehandling upp.

Länsstyrelsen har helt frångått lagen om likabehandling. Till exempel RF 1 kap. 9 §. ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).”

FN:s stadgar om likabehandling, Artikel 7.
lyder:
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Länsstyrelsen inte bara diskriminerar. De för ett krig mot djurägare och det liknar utrotning av landsbygdens hållare av tamdjur.

Djurägare diskrimineras!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x