Länsstyrelsen mörklägger offentliga handlingar!

Länsstyrelsen censurerar uppstallningsavtal till uppstallare av Länsstyrelsens stulna djur.

Länsstyrelsens djurskyddsenhet visar på detta sätt att de har något att dölja. Precis  som brottslingar är de inte öppna med sina verksamheter.

I samtliga fall sekretesslägger Länsstyrelsen avtal trots att de är offentliga handlingar.

”Rätten för en part att ta del av allt material i ett ärende enligt 10 § Förvaltningslag (2017:900) begränsas endast av bestämmelsen i 3 § 10 kap. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), enligt vilken en sekretessbelagd uppgift i materialet inte får lämnas ut i parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs”.

Länsstyrelsen tillåter däremot aldrig attta delavuppstallningsavtal och låter det extrema undantaget vara vägledande.

Hur våra domstolar kan godta detta mörkläggande visar med all tydlighet hur djupt ruttet svenska Staten nått!

Allmänheten ska till varje pris hindras att se hur de av länsstyrelsen uppstallade djuren har det!

Sekretess – För dig på länsstyrelsen som vill dölja något!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x