Länsstyrelsen och den obefintliga rättssäkerheten!

Länsstyrelsens djurskyddshandläggare tolkar själva lagen till att de kan göra vilka övergrepp som helst. De vet att inspektera gårdar på sådant sätt att utställda föreläggande på avvikelser som tidigare vunnit i domstolarna används på nytt i nya ärenden samt att överklagandena drivs av länsstyrelsen till en administrativ Förvaltningsdomstol. 

De matar sedan domare med en mängd tidigare domslut som utgör praxis och gör det lätt för domaren att döma till Länsstyrelsen fördel.

Någon utredning över de faktiska förhållandena görs aldrig trots att domstolen har en utredningsskyldighet.

På så vis har Länsstyrelsen satt i system att djurägaren är fullständigt rättslös. 

Istället för rättssäkerhet råder godtycke.

Djurskyddshandläggare kan vara både anmälare, kontrollant, domare och indrivare och djurförmedlare. Allt i samma person. Ett drömjobb för en maktmissbrukande aktivist!

Såruttet är det svenska djurskyddet!

Att tillämpningen bryter mot Europakonventionens artikel 6, rätten till en rättvis rättegång bryr sig den svenska Staten inte om. Inte heller bryr de sig om att det är ett brott mot äganderätten artikel 8.

Se nedan beskrivning av motion till Riksdagen angående den bristande rättssäkerheten.

https://data.riksdagen.se/fil/AC876CE9-600A-48C7-8CB7-52CFBA899D47

Länsstyrelsen bryter sig in och stjäl djur!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x