Länsstyrelsen och deras brister i kommunicering!

I åtskilliga ärenden har konstaterats att Länsstyrelserna gravt åsidosätter sina skyldigheter i kommunicering med djurägare.
Enligt Förvaltningslagen ( 2017:900) 25 § fastställs  att:

”Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet”.

Det kan dock konstateras att i åtskilliga ärenden skickar länsstyrelsen djurförbudsbeslut åratal efter senaste kontakt och helt utan kommunikation eller förnyad kontroll och dessa grundlösa beslut dras igenom det Förvaltningsrättsliga systemet helt utan bevis annat än på Länsstyrelsernas godtycke.
Länsstyrelsernas bedömningar ifrågasätts inte av de korrumperade rådmännen och domarna i det förvaltningsrättsliga systemet trots mängder av bevis på hur djurskyddshandläggare och länsveterinärer direkt ljuger i domstol.
Det går bra att ljuga eftersom det till skillnad från nästan alla andra europeiska länder saknas tjänstemannaansvar i Sverige!
Länsstyrelsernas tjänstemän har ofta suttit på sina tjänsterum och dryftat med sina skattefinansierade jurister hur de smidigast ska vinna sina ärenden i domstol och säkrast kunna knäcka djurägarna och förstöra deras verksamheter för all  framtid!
Djurägare är därmed rättslösa och detta är en av grundorsakerna till att det snart inte finns djurägande  bönder kvar i landet!
STOPPA
LÄNSSTYRELSENS
ÖVERGREPP

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x