Länsstyrelsen Skåne förvanskar lagen!

Det här är en fortsättning på gårdagens tema hur Länsstyrelsen medvetet misstolkar lagen.

Som vi såg använde sig länsstyrelsen av 31 kap 16 § i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) när de vill förhindra djurägare att få reda på vad som händer med djuren och vart djuren tar vägen.

Det som gäller för OSL 31:16 är dock att affärshemligheter kan hemlighållas enligt denna bestämmelse om det finns särskild anledning att anta att företaget skulle lida (ekonomisk) skada om uppgiften röjs.

1) skada i sekretesslagen avser endast ekonomisk skada, integritetsskada betecknas med uttrycket ”men”.

2) en juridisk person kan enbart lida ”skada” aldrig ”men”.

Hej Dorotea, uppgifterna ni begärt ut avser affärsförbindelse med en myndighet i verkställighetsärenden och omfattas av 31 kap 16 § OSL.Handlingarna i diarienummer 17357-2023 kan därav inte lämnas ut i sin helhet, se bifogade handlingar.

Vänligen återkom om ni fortfarande begär ett skriftligt beslut som kan överklagas till kammarrätt.

Med vänlig hälsning,
UTLÄMNANDEGRUPPEN – SA
Enheten för registratur och arkiv
010-224 10 00
skane@lansstyrelsen.se

På detta vis har hela rättssystemet havererat!

Sådana här avsteg ska inte kunna få gå igenom.

Länsstyrelsen sekretessbelägger allt de kan!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x