Länsstyrelsen Skåne slirar på lagen!

Rätten för en part att ta del av allt material i ett ärende enligt 10 § Förvaltningslag (2017:900) begränsas endast av bestämmelsen i 3 § 10 kap. offentlighets- och sekretesslag (2009:400), enligt vilken en sekretessbelagd uppgift i materialet inte får lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs.

Vi har konstaterat i två helt skilda ärenden vid begäran på överklagansbart beslut om sekretessbelagda uppgifter fått samma standardiserade svar samma dag från länsstyrelsen Skåne.

Formuleringen lyder:

Hej Dorotea, uppgifterna ni begärt ut avser affärsförbindelse med en myndighet i verkställighetsärenden och omfattas av 31 kap 16 § OSL. Handlingarna i diarienummer 17357-2023 kan därav inte lämnas ut i sin helhet, se bifogade handlingar.

Vänligen återkom om ni fortfarande begär ett skriftligt beslut som kan överklagas till kammarrätt.

Med vänlig hälsning,

UTLÄMNANDEGRUPPEN – SA
Enheten för registratur och arkiv
010-224 10 00
skane@lansstyrelsen.se

Det kan jämföras med ett exakt likadant svar till en annan djurägare i ett helt annat ärende.
Länsstyrelsen har alltså slentrianmässigt avslagit alla former av begäranden om hävande av sekretess när varje ärende ska bedömas enskilt. Det är rena undantagssituationer att uppgifter inte ska röjas.
Att Länsstyrelsen Skåne slirar på lagen är helt uppenbart!
Det är så här det går till när myndigheter missbrukar lagen i eget syfte för att förhindra insyn i sin verksamhet!
Detta har med yttrandefrihet och demokratiska rättigheter att göra!
Länsstyrelsen strävar efter ett totalitärt samhälle utan insyn!

Länsstyrelsen Skåne slirar på lagen!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x