Länsstyrelsen slirar på lagen!

Som säkert många har märkt använder sig Länsstyrelsen slentrianmässigt av Förvaltningslagens undantagsparagraf när de stjäl djur. Det gäller Förvaltningslagen (2017:900) 35 § tredje stycket där det står:

”En myndighet får även verkställa ett beslut omedelbart om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det”.

Men detta gäller angående denna lag:

”Den tar i första hand sikte på situationer där ett angeläget allmänt intresse, t.ex. upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet och avvärjandet av omedelbar fara för andras liv eller hälsa, kräver en snabb verkställighet. Det kan också handla om fall när det bedöms nödvändigt med omedelbar verkställighet för att undvika ett svårt lidande för ett omhändertaget djur (a. prop. s. 214 och 326)”. ”en fördröjd verkställighet måste kunna förväntas leda till allvarliga skadeverkningar i det enskilda fallet. Risken för allvarlig skada måste alltså framstå som överhängande och inte endast hypotetisk eller avlägsen”.

Som alla normalt fungerande människor förstår, utom djurskyddshandläggare, är detta akuta situationer när svårt lidande förekommer.

Vi ser emellertid att länsstyrelserna av ren slentrian använder sig av denna paragraf för fullt friska välmående djur. De till och med ljuger om det i Förvaltningsrätten som inte utreder omständigheterna.

I verkliga fall där 35 § är tillämpbar är vid uttalad djurplågeri och då ska det handhas av Tingsrätt. Det vill dock inte Länsstyrelsen när rättshaveristiskt lagda handläggare använder sig av 35 § i slentrian eftersom de själva vet hur de ljuger med uppsåt.

Detta är förstås grovt kriminellt att som handläggare ljuga i domstol men det tycks fungera i det korrupta landet Sverige där all myndighetskriminell verksamhet är möjlig!

Vi måste alla lära oss bemöta rättshaveristiskt beteende hos myndighetsanställda! Annars fortsätter de år efter år med att hela tiden ge sig på nya djurägare som drabbas av deras vantolkningar av lagen!

Djurskyddshandläggare med rättshaveristiskt beteende!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x