Länsstyrelsens brister vid djurskyddskontroller

I instruktion från Jordbruksverket framhålls att:

Du bör inte genomföra kontrollen om djurägaren inte är med. Du bör också ge djurägaren skriftlig information om vem som utfört kontrollen, hur han kan kontakta den personen och vad kontrollen omfattat.


I verkligheten gör länsstyrelsen kontroll när djurägaren inte är hemma. Djurägaren kontaktas inte ens varken före, under eller efter kontroll och djurägaren informeras inte ens att det varit kontroll. 

Därefter sitter vederbörande handläggare på kammaren på länsstyrelsen och fabulerar fritt ett föreläggande som djurägaren inte ens kan försvara sig mot.
Detta är mot alla instruktioner och länsstyrelsen i Stockholms län har fått allvarlig kritik av Justitieombudsmannen för detta förfarande (JO 291-2019).

Huvudansvarig landshövding Sven Erik Österberg har dock vägrat att rätta sig efter Justitieombudsmannens kritik och därför fortsätter övergreppen mot djurägare som tidigare.

Så går det till när aktivister på länsstyrelsen struntar i lagar och instruktioner som dessutom sanktioneras av högsta ledningen.

Så genomkorrupt är länsstyrelsen.

STOPPA LÄNSSTYRELSENS ÖVERGREPP!

http://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/tillsyn/instruktionertillkontrollanterochinspektorer/djurskydd.4.67e843d911ff9f551db80005134.html

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x