Länsstyrelsens djurskyddsenhet klarar inte enkel matematik!

De kontrollrapporter och föreläggande som Djurskyddsenheterna producerar håller så låg kvalitet att de blir direkt felaktiga. Oftast består de av en ostrukturerad sörja av inspektörens egna godtycke. De gånger vederbörande försöker sig på att mäta avslöjas direkt de svåra matematiska bristerna. Att sådana inspektörer kan döma djurägare till livstidsstraff är skandal!

I Länsstyrelsens föreläggande dnr  282-12452-2017 kan man läsa:
” se till att hönsen har tillgång till 150 mm sittpinne per fågel.”
” Utrymme vid utfodringsplatsen ska vara minst 0,35 m yta per get. För får med samtidig utfodring från rak foderyta ska varje dräktig tacka samt tacka med lamm under 15 kg ha tillgång till 45 cm yta.”
Märkligt att länsstyrelsen inte tillämpar diameter eller kvadratcentimeter!

Nästa är ännu värre!

”Inga mätningar har gjorts av luftkvalitén i de utrymmen där djuren befinner sig då ventilationen var så pass undermålig att det inte lät sig göras.”

Kan tilläggas att länsstyrelsen med detta alster vann över djurägarens överklaganden i Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen!
Det överlåtes åt läsaren att förklara hur detta är möjligt?
Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x