Länsstyrelsens fusk med omedelbar verkställighet!

Huvudregeln är att verkställighet av omhändertagande av djur får göras först efter att ett beslut vunnit laga kraft.
Länsstyrelsen har dock satt i system att i princip ALLTID verkställa omedelbart!
Ofta rör det sig om fullt friska djur som inte ens är undersökta av veterinär!
Den korrupta Förvaltningsrätten ser mellan fingrarna när Länsstyrelsen bokstavligen stjäl djurägarens bevismaterial.
Djurägaren är fullständigt rättslös mot dessa tjuvar!

Enligt Högsta Förvaltningsdomstolens vägledande beslut dnr 4988-20 punkt 19 som Förvaltningsrätten oftast vägrar att ta till sig:
19. Att det finns ett väsentligt allmänt intresse av att ett beslut verkställs omedelbart är emellertid inte tillräckligt för att så ska få ske. En ytterligare förutsättning är att det väsentliga intresset kräver omedelbar verkställighet. För att så ska vara fallet måste, enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening, en fördröjd verkställighet kunna förväntas leda till allvarliga skadeverkningar i det enskilda fallet. Risken för allvarlig skada måste alltså framstå som överhängande och inte endast hypotetisk eller avlägsen. 

Länsstyrelserna ljuger här ofta helt öppet inför Förvaltningsrätten om påstått ”förväntat allvarliga skadeverkningar” trots att djurägare lämnar in tydliga och kraftfulla bevis på motsatsen.
Så urholkat och ruttet är det svenska rättssystemet!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x