Länsstyrelsens lögner, propaganda och bildmanipulationer del 2.

Vi fortsätter med beskrivningen hur länsstyrelsen manipulerar Förvaltningsdomstolarna med förljuget bedömningsunderlag.

Från kontrollrapport:
”Getterna vistades i stora hagar utan lämpliga möjligheter att samla in dem. De var mycket skygga och svåra att komma nära utan kunde bara observeras på långt håll. Denna omständighet är särskilt allvarlig med tanke på att Livsmedelsverkets besiktningsveterinär kunnat konstatera att ett flertal får/lamm som ni skickat på slakt 2017-11-15 var avmagrade.”

Analys av rapport:
1. Getter är kloka djur. De känner på sig när det kommer främmande människor som vill dem illa. Då håller de sig undan. Bilden visar getterna vid aktuell tidpunkt. De är mycket tama och kommer genast när man lockar på dem. 
2. Påståendet om att de är avmagrade är inte hållbart. Inga mätdata föreligger vid tidpunkten för kontroll. Både får och getter är av minsta sortens lantraser som är av naturen magra. Uppgiften om Livsmedelsverket är irrelevant då den saknar samband med kontrollen samt att slaktade lantraser är magra och välmående av naturen. Kunskaperna om detta på myndighetsnivå är mycket bristfällig.
3. Länsstyrelsen matar i ett föreläggande till Förvaltningsdomstolen en mängd irrelevanta påståenden utan bäring.

Länsstyrelsens bedömning blir en ”sanning”eftersom domstolen aldrig ifrågasätter sanningshalten i Länsstyrelsens bedömning och saknar basal kunskap om djurhållning samt anlitar aldrig extern expertis!

På detta vis våldför sig Länsstyrelsens handläggare på tamdjur och djurägare. Det handlar om systematisk brottslighet och förföljelse som hittills sanktionerats och till och med applåderats i samhället. Så genomrutten är djurskyddsverksamheten på Länsstyrelsen.

STOPPA LÄNSSTYRELSENS ÖVERGREPP!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x