Länsstyrelsens obefintliga kommunikation med djurägare!

Det finns exempel på djurägare som fått djurförbud och beslagtagna djur utan att Länsstyrelsens djurskyddsenhet ens pratat med djurägaren. 

Länsstyrelsen väljer ut sina offer!

Handläggarna kommer oanmält och gärna när ingen är hemma. De påstår omedelbart lidande och stjäl djuren utan att kliniskt verksam veterinär varit på plats och bedömt om djuren är lidande. Detta är olagligt och det är viktigt att man anmäler Länsstyrelsen för detta.

Länsstyrelsen orsakar djurlidande genom att transportera bevismaterialet dvs djuren till en uppstallningsplats som de har avtal med. Detta är en jävsituation efter lagändringen av djurskyddslagen 2018. 

Av länsstyrelsen anmodad (och jävig) veterinär besiktar sedan djuren som utsatts för lidande genom transport och förändrad situation. Djurägaren förhindras möjlighet att redovisa varje djurs vanor och historik vilket gör besiktningen ofullständig. Vidare förhindras aktivt ”second opinion” trots att djurägaren har rätt till det.

På detta vis staplas länsstyrelsernas förbrytelser på varandra och en helt osannolik bild målas upp där handläggaren oftast inte visar den minsta brist på fantasi.

Det hela leder till godtyckliga beslut som Förvaltningsrätten oftast godtar utan att ens ifrågasätta.

Djurägaren är helt åsidosatt från början.

I detta sammanhang bryter Länsstyrelsen helt och hållet mot Förvaltningslagen (2017:900) 5 §:

”Legalitet, objektivitet och proportionalitet

5 §   En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.

I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.

Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.”

Anmäl alltid Länsstyrelsen när de begår lagbrott!

  Även i ett korrupt system blir anmälningar till Statistik som får svenska Staten att framstå som den totalitära Stat som den de facto är!

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x