Länsstyrelsens oförmåga att kommunicera!

”Vi kommer oanmält, alltid” är ett exempel på vad en länsveterinär har uttryckt sig vid en oanmäld inspektion. 

Svaret är avslöjande. Länsstyrelsernas djurskyddsenheter undviker kommunikation med djurägare som de för övrigt betraktar som kontrollobjekt. Istället för att skaffa sig kunskap om djuren från djurägaren och tillsammans kunna ge stöd och råd så förstör Länsstyrelsen hela grundtanken med djurskyddslagen, att djuren ska ha det bra.

Genom okunskap, maktberusning och ansvarslöshet begår djurskyddshandläggare oförlåtliga övergrepp och bryter mot ett antal lagar.

 I Förvaltningslagen (2017:900) poängteras service och tillgänglighet.

Istället smyger man sig på som inbrottstjuvar och med polishjälp bryter sig in i privata bostäder och ladugårdar. Detta görs utan hänsyn till djuren som blir skräckslagna och nästan alltid går man in utan smittskydd och legitimation.

Som alla (utom länsledningarna) förstår är detta fullständigt ohållbart.

Länsstyrelsen undviker all kommunikation!

Det hela har gått så långt att det riktiga är att lägga ner all djurskyddsverksamhet omgående!

”Service
6 §   En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.

Tillgänglighet
7 §
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera allmänheten om hur och när sådana kan tas.

Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.”

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x