Länsstyrelsens olaga intrång!

Enligt artikel 8 i lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 

Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det är nödvändigt med hänsyn till 

– statens säkerhet

– den allmänna säkerheten

– landets ekonomiska välstånd

eller

– till förebyggande av oordning eller brott 

eller

– till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 

Länsstyrelsens skäl för att ignorera djurägares mänskliga rättigheter och grundläggande friheter får antas vara att myndigheten har rätt att kontrollera bostäder efter t.ex. ett anonymt klagomål på djurhållningen för att förebygga brott mot djurskyddslagstiftningen.

Med brott avses brott enligt Brottsbalken, d.v.s. straffbara brott och det enda brott som kan komma ifråga angående djur är djurplågeri. 

Det räcker inte med att de bara har ett illasinnat anonymt rykte som skäl att ta sig in. De måste dokumenterat uppmärksamma att ett pågående djurplågeri föreligger.

Polisanmäl därför alltid Länsstyrelsen när de olagligt går in i privata utrymmen.

De har ingen som helst laglig rätt till det!

Länsstyrelsens olaga intrång! – ANMÄL!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x