Länsstyrelsernas bristande hullbedömningar avseende hundar!

Hundar stjäls frekvent av länsstyrelsernas djurskyddshandläggare. De påstås lida av övervikt vilket i sig inte är hållbart för att påstå djurlidande. Då krävs det att kliniskt verksam veterinär konstaterat sekundära skador till följd av övervikt.

Förutom detta använder sig Länsstyrelsen av en icke vetenskapligt godkänd mätskala för hullbedömning, Body Condition Score (BCS).

Bedömaren jämför hunden visuellt med illustrationer på hullbedömningsmallen. Metoden är subjektiv!

Metoden skulle kunna vara en hjälp för djurägare som stöd i utfodring men

den fyller inte någon funktion i ett juridiskt sammanhang där krav på objektivitet råder.

Som alla vet letar ju djurskyddshandläggare medvetet fel och av länsstyrelserna anlitade veterinärer har flera gånger blivit fällda i falska eller ovetenskapligt ohållbara besiktningar och intyg som subjektivt färgats till Länsstyrelsens fördel.

Djurskyddshandläggare kan också vara överviktiga, frågan är hur man mäter och om de är lidande!

Hundar tas på löpande band och stallas upp i något som kan liknas vid en omhändertagandeindustri med korrupta intressenter. Djurägaren får knappast heller rätt i Förvaltningsrätterna då dessa saknar vetenskaplig kunskap och aldrig anlitar extern oberoende expertis.

Nedanstående studentuppsats medger att metoden är subjektiv samt att mer forskning behövs då mätdatan bygger på för litet underlag.

Ett förslag vore att låta en grupp djurskyddshandläggares bedömningar (BCS) mätas mot en oberoende kontrollgrupp av icke korrupta veterinärer. Det borde bli en intressant studie!

Att Länsstyrelsen använder BCS som underlag måste stoppas!

https://stud.epsilon.slu.se/14795/

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x