Länsstyrelsernas djurskyddsenheter och påstådda hot

Det finns hundratals väldokumenterade vittnesmål och inspelningar med hot, våld och övergrepp utövat av Länsstyrelsernas djurskyddshandläggare ofta med hjälp av polis.

Länsstyrelserna går däremot ut i media och beskriver att de utsätts för våld och hot av djurägare. De har dock ingen statistik att bygga på för det förs ingen statistik enligt vad länsstyrelsen själv uppger och det finns knappt några tillbudsanmälningar redovisade. Det har visat sig att djurskyddshandläggare som påstår sig vara utsatta för hot och som genom dessa påståenden fått handlingar maskerade aldrig har redovisat tillbud eller genomfört någon arbetsmiljöanmälan vilket är reglerna vid sådana händelser. Arbetsmiljöverket har knappt några uppgifter om våld och hot från djurägare så långt det går att få fram.

Det hela framstår mer som att Länsstyrelsen medvetet svartmålar djurägare generellt genom påstådda hot!

De som verkligen utsätts för våld och hot är djurägarna. Det har vi visat här med åtskilliga exempel!

https://www.arbetsgivarverket.se/ledare-i-staten/arbetsgivarguiden/arbetsmiljo/hot-och-vald/

”Allvarliga hot och våldshändelser ska rapporteras till Arbetsmiljöverket. Detta ska ske skyndsamt – inom 24 timmar (se 3 kap. 3a § arbetsmiljölagen (AML)).

Exempel på allvarliga hot och våldshändelser kan vara:

  • ett hot om våld, om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, till exempel knivhot eller hot med skjutvapen.
  • mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing.”Länsstyrelsernas våld måste stoppas!

Länsstyrelsernas våld måste stoppas!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x