Länsstyrelsernas juristers partiskhet till myndigheten!

Samtliga länsstyrelser (21 stycken) i landet fick frågan i förra veckan:

1. Vilket lagrum grundar sig Länsstyrelsens beslut på till att följa Jordbruksverkets uppmaning till att anonyma anmälningar godkänns som giltiga och följs upp av oanmälda djurskyddskontroller?

Det intressanta i svaren från olika länsstyrelserna var att samtliga av dem som svarade påpekade hur de enligt 8 kap. 12 § eller liknande föreskrifter/paragrafer har rätt till tillträde.

Man kan alltså tydligt se länsstyrelsernas juristers andemening att verka MOT djurägare och FÖR länsstyrelsen!

bara 2 (två) länsstyrelser (efter begäran om förtydligande eller i slutet på sitt anförande) kunde reflektera över kraven på Länsstyrelsen enligt Förvaltningslagen!

Här nedan är den text som en av de två uppgivit. Förvaltningsrätten är något som alla 21 länsstyrelsers jurister borde beakta i första hand men som de undviker att nämna:

En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen och i sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk. Det skydd som finns för att statsanställda inte ska göra anonyma anmälningar finns reglerat i förvaltningslagen. För eventuellt agerande som innefattar brottsliga handlingar så regleras det i brottsbalken.

Länsstyrelsen skall alltid i första rummet verka för sina medborgare inklusive djurägare. I detta föreligger krav på rättssäkerhet och objektivitet. Att därutöver begå rena övergrepp i form av polishandräckningar för tillträde ska vara sistahandsåtgärd vid uppenbara fall av djurlidande. Nu sker polishandräckningar och övergrepp på slentrian.

Tydligt kan man se var de flesta juristerna har sina preferenser – hos Länsstyrelsen förstås när de tillstår åtgärder och paragrafer som öppnar för övergrepp mot djurägare.

En länsstyrelsejurist kan alltid förhandla sin tjänstetrygghet hos Länsstyrelsen på olika sätt:

Den statliga värdegrunden:

”Imedborgarens tjänst” kan man glömma. Det är en floskel!

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x